Put your alternative Non Flash content here.

รับเคลือบพื้นโรงงาน

เคลือบพื้นป้องกันผิวคอนกรีตทุกชนิด

เคลือบพื้นป้องกันสารเคมีกัดกร่อน เคลือบพื้นสำหรับห้องเย็น เคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เคลือบพื้นผิวโลหะป้องกันสนิมป้องกันการผุกร่อน

เคลือบพื้นผิวโลหะป้องกันสนิมป้องกันการผุกร่อน

ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันสารเคมี ป้องกันการผุกร่อน ป้องกันการกัดกร่อน.

Thai English

Language Selection

บริการของเรา

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

รับเคลือบพื้นท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน

เคลือบพื้นโรงงานซ่อมบำรุง เคลือบพื้น ทางเดิน ภายในอาคาร

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

เคลือบพื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วน เคลือบพื้นโรงงานประกอบรถยนต์

รับเคลือบพื้นลานจอดรถยนต์

ลานจอดรถยนต์

เคลือบพื้นห้องโชว์รูม พื้นพื้นห้องซ่อมบำรุง เคลือบพื้นลานจอดรถยนต์

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

เคลือบพื้นห้องเก็บสารเคมี เคลือบพื้น โครงสร้างสถานที่เก็บถังสารเคมี

รับเคลือบพื้นสถานศึกษา

สถานศึกษา

เคลือบพื้นห้องเรียนเด็กอนุบาล เคลืบพื้นสนามเด็กเล่น

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เคลือบพื้นป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบพื้นห้องผลิตชิ้นส่วน

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เคลือบพื้นห้องประกอบอาหาร เคลือบพื้นโรงเชือด เคลือบพื้นห้องเย็น

รับเคลือบพื้นสถานพยาบาล

สถานพยาบาล

เคลือบพื้นทางเดิน เคลือบพื้นห้องผ่าตัด เคลือบพื้นห้องปลอดเชื้อ

รับเคลือบพื้นอุตสหกรรมการประกอบและบรรจุภัณฑ์

อุตสหกรรมการประกอบและบรรจุภัณฑ์

เคลือบพื้นห้องประกอบสินค้า เคลือบพื้นห้องบรรจุภัณฑ์ เคลือบพื้นโกดังสินค้า

รับเคลือบพื้นอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

เคลือบพื้นห้องทำงาน เคลือบพื้นห้องรับแขก เคลือบพื้นห้องประชุม

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา

เคลือบพื้นห้องแล็บ เคลือบพื้นห้องผลิตยา เคลือบพื้นห้องบรรจุยา

รับเคลือบพื้นห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า

เคลือบพื้นห้องจัดแสดงสินค้า เคลือบพื้นทางเดิน เคลือบพื้นห้องจัดเก็บสินค้า

รับเคลือบพื้นสนามกีฬา

สนามกีฬา

เคลือบพื้นสนามกีฬา เคลือบพื้นสนามเทนนิส เคลือบลู่วิ่ง

ปัญหาของท่านให้เราบริการ

 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น

งานระบบกันรั่วซึม

Waterproofing coating

ระบบการเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

ระบบการเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึม เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วบริเวณหลังคา ดาดฟ้า ผนัง โอเอสซี มีบริการซ่อมแซมรวมทั้งติดตั้งระบบกันซึมใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการเคลือบป้องกันการรั่วซึมโดยเฉพาะ

ปัญหาการรั่วซึม ที่พบมักเกิดจากการแตกของคอนกรีต การเกิดสนิมของน็อตบนหลังคา การรั่วที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างอาคารและอื่นๆ ปัจจุบันโอเอสซีมีระบบการเคลือบกันรั่วซึมหลายระบบ เช่น ระบบการเคลือบโดยนำสารเคลือบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาใช้เคลือบพื้นที่แตกร้าวบนผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความยืดหยุ่นตัวสูงจึงช่วงปกป้องชั้นผิวคอนกรีตไม่ให้เกิดการแตกร้าวได้อีก

ระบบการเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้สำหรับระบบกันซึมอื่นๆ เช่น :
 • เมมเบรนที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้เจล
 • ไฮโดรฟิลิคเจล
 • เอทิลีน โคโพลีเมอร์ น้ำมันดิน
 • เยื่อบิทูมิน
 • โพลิเมอร์
 • ปูนซิเมนต์พิเศษและอื่น ๆ

การรั่วของอาคารส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่หลายส่วน เช่น หลังคา , ดาดฟ้า , พื้น , ผนังอาคาร ซึ่งบริษัทมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

 • แบบ Coating เป็นวิธีการเคลือบพื้นผิวในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นสูงประมาณ 400% โดยทนทานต่อ UV สามารถทาสีทับได้
 • แบบ Crystallization การป้องกันด้วยวิธีนี้เป็นการป้องกันการรั่วซึมจากด้านตรงข้าม ( Negative Pressure) เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องใต้ดิน ผนังอาคารที่มีน้ำซึมเข้าจากภายนอกหรือจากพื้นดิน สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดหรือ Shut Down Plant โดยการป้องกันการรั่วซึมแบบตกผลึกแข็งยึดเกาะแน่นในเนื้อคอนกรีต เช่น บ่อเก็บน้ำดื่ม , Waste Water Treatment.
 • Membrane เป็นการป้องกันการรั่วซึมแบบใช้แผ่น ปูและติดตั้งเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ โดยการเชื่อประสานแผ่น (Welding)และการฝังพุก

ทีมงานโอเอสซี บริการของเราเปี่ยมด้วยคุณภาพและเราพร้อมที่จะมอบการรับประกันผลงานให้ท่าน และยินดีเข้าตรวจเช็คงานเป็นระยะที่อยู่ในระยะการรับประกัน พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านตลอดเวลา ในการสำรวจหน้างาน หรือหากท่านต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิคไปทำเองในหน่วยงานของท่าน ทางเรายินดีให้ทำปรึกษาและสาธิตวิธีการใช้งานให้ท่านถึงหน้างาน


ผลงานเราที่ทำ