Put your alternative Non Flash content here.

รับเคลือบพื้นโรงงาน

เคลือบพื้นป้องกันผิวคอนกรีตทุกชนิด

เคลือบพื้นป้องกันสารเคมีกัดกร่อน เคลือบพื้นสำหรับห้องเย็น เคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เคลือบพื้นผิวโลหะป้องกันสนิมป้องกันการผุกร่อน

เคลือบพื้นผิวโลหะป้องกันสนิมป้องกันการผุกร่อน

ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันสารเคมี ป้องกันการผุกร่อน ป้องกันการกัดกร่อน.

Thai English

Language Selection

บริการของเรา

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

รับเคลือบพื้นท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน

เคลือบพื้นโรงงานซ่อมบำรุง เคลือบพื้น ทางเดิน ภายในอาคาร

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

เคลือบพื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วน เคลือบพื้นโรงงานประกอบรถยนต์

รับเคลือบพื้นลานจอดรถยนต์

ลานจอดรถยนต์

เคลือบพื้นห้องโชว์รูม พื้นพื้นห้องซ่อมบำรุง เคลือบพื้นลานจอดรถยนต์

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

เคลือบพื้นห้องเก็บสารเคมี เคลือบพื้น โครงสร้างสถานที่เก็บถังสารเคมี

รับเคลือบพื้นสถานศึกษา

สถานศึกษา

เคลือบพื้นห้องเรียนเด็กอนุบาล เคลืบพื้นสนามเด็กเล่น

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เคลือบพื้นป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบพื้นห้องผลิตชิ้นส่วน

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เคลือบพื้นห้องประกอบอาหาร เคลือบพื้นโรงเชือด เคลือบพื้นห้องเย็น

รับเคลือบพื้นสถานพยาบาล

สถานพยาบาล

เคลือบพื้นทางเดิน เคลือบพื้นห้องผ่าตัด เคลือบพื้นห้องปลอดเชื้อ

รับเคลือบพื้นอุตสหกรรมการประกอบและบรรจุภัณฑ์

อุตสหกรรมการประกอบและบรรจุภัณฑ์

เคลือบพื้นห้องประกอบสินค้า เคลือบพื้นห้องบรรจุภัณฑ์ เคลือบพื้นโกดังสินค้า

รับเคลือบพื้นอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

เคลือบพื้นห้องทำงาน เคลือบพื้นห้องรับแขก เคลือบพื้นห้องประชุม

รับเคลือบพื้นอุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา

เคลือบพื้นห้องแล็บ เคลือบพื้นห้องผลิตยา เคลือบพื้นห้องบรรจุยา

รับเคลือบพื้นห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า

เคลือบพื้นห้องจัดแสดงสินค้า เคลือบพื้นทางเดิน เคลือบพื้นห้องจัดเก็บสินค้า

รับเคลือบพื้นสนามกีฬา

สนามกีฬา

เคลือบพื้นสนามกีฬา เคลือบพื้นสนามเทนนิส เคลือบลู่วิ่ง

ปัญหาของท่านให้เราบริการ

 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น
 • รับเคลือบพื้น

การซ่อมคอนกรีต และ ซ่อมรอยแยก แตก ร้าว

Concrete repairing by patching and injection

ซ่อมคอนกรีต และ ซ่อมรอยแยก แตก ร้าว

การซ่อมคอนกรีตโดย patching และการฉีดสารเหลวพียูเข้าไปอุดรอยรั่วต่างๆ

Corrosion of reinforcing steel creates enough pressure to crack concrete. Steel rebar is protected inside concrete because the concrete is very alkaline which prevents rust. But if there are chloride ions present, such as from deicing salts, the chloride destroys the "passivating layer" of alkalinity around the steel, allowing it to rust. Rust has greater volume than steel and the expansion presses against the concrete putting it in tension and causing it to crack and pop off.

Alkali-aggregate reaction destroys concrete from the inside and cracks from structural loads.

ตัวอย่างของปัจจัยที่ทำให้คอนกรีตเสียหาย เช่น. :
 1. การกัดกร่อนของเหล็กเสริมภายในที่เป็นสนิม หรือเหล็กเส้นภายในคอนกรีตเกิดสนิมและดันให้คอนกรีตแตกออก
 2. ปฏิกิริยาด่างทำลายคอนกรีตจากภายในและรอยแตกจากโครงสร้าง
 3. ความเสียหายทางกายภาพ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการหล่อ
 4. ปัญหาแตกที่เกิดจากน้ำรั่วซึมและความเสียหายทางเคมีจากคาร์บอเนคลอไรด์ซัลเฟตหรือน้ำทะเล

ซ่อมคอนกรีต และ ซ่อมรอยแยก แตก ร้าว

เมื่ออาคารหรือโครงสร้างต่างๆได้เกิดการทรุดตัวหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลาทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้น ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ทางบริษัทจึงมีวิธีการซ่อมแซม 2 แบบคือ :
 1. แบบ INJECTION หรือการซ่อมคอนกรีต เช่น ผนังบ่อกั้นน้ำ โครงสร้างหลัก(เสา,คาน,กำแพงคอนกรีตใต้ดิน เป็นต้น)ในลักษณะการแตกร้าวของคอนกรีต จึงเกิดปัญหาน้ำรั่วซึม และวิธีนี้สามารถจะทำการซ่อมขณะน้ำไม่รั่วซึมหรือกำลังรั่วซึมได้ ไม่เป็นพิษกับบ่อน้ำสำหรับดื่ม
 2. แบบ PACHING เป็นการซ่อมด้วยวิธีการสกัดคอนกรีต ถึงเนื้อเหล็กเสริม แล้วใช้น้ำยาแปลงประจุสนิมเหล็ก (RUST PREVENT) รวมถึงการเพิ่มปริมาณเหล็กเข้าไปในเนื้อคอนกรีต จึงฉาบซ่อมด้วยวัสดุต่างๆตามปัญหาหน้างาน

ทีมงานโอเอสซี บริการของเราเปี่ยมด้วยคุณภาพและเราพร้อมที่จะมอบการรับประกันผลงานให้ท่าน และยินดีเข้าตรวจเช็คงานเป็นระยะที่อยู่ในระยะการรับประกัน พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านตลอดเวลา ในการสำรวจหน้างาน


การทำงาน